สไลด์2
สไลด์4
z3
สไลด์3_0
z2
สไลด์5
กิจกรรมการฝึกอบรม / สัมมนา
LINE_ALBUM_อบรมแนะนำการใช้งานระบบงาน Dms E-learning _Dms-km_๒๑๑_1

การอบรมการใช้งานระบบ DMS E-learning กรมการแพทย์

S__1

ตรวจเยี่ยมระบบงาน Telemedicine ณโรงพยาบาลราชวิถี วันที่15 มิถุนายน 2565

LINE_ALBUM_MOU PHR_๒๑๑๑๒๖_2

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุข กทม. และ กรมการแพทย์

ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป ณ Asiatique

ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารในการสำรวจสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้เป็นสถานที่เฝ้าระวังและดูแลรักษาผู้ป่วยพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

a6
a5
12